Vracíte se na tyto stránky?

Přihlaste se zde pomocí svého uživatelského jména a hesla
(Musíte povolit 'cookies' ve svém prohlížeči)Pomoc s  Musíte povolit 'cookies' ve svém prohlížeči (nové okno)
Některé kurzy umožňují vstup pro hosty
Zapomněli jste své uživatelské jméno či heslo?

Jste tady poprvé?

Vítejte na stránkách e-learningu na Katedře psychologie FF UP v Olomouci, který spravuje projekt VZKAS.

Pokud nemáte přidělen účet od administrátora, přihlašte se, prosím, jako host s možností nahlédnutí na kurzy označené ikonou tváře usmívajícího se hosta.

- Zájemci o registraci do systému z řad členů katedry mohou zažádat o přístup správce webu Mgr. Jana Haaseho na adrese vzkas(at)upol.cz.

Pokud již máte přidelen účet od správce, můžete se přihlásit dle informací zaslaných e-mailem.

Proč se stránka nazývá moodle? Moodle je e-learningový systém, který jsme pro naše účely zvolili. Slovo Moodle bylo původně akronymem pro Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment (Modulární objektově orientované dynamické prostředí pro výuku). V angličtině jej lze také považovat za sloveso, které popisuje proces líného bloumání od jednoho k druhému, dělání věcí podle svého, hravost, která často vede k pochopení problému a podporuje tvořivost.

--
(x)

Admin Shortcut keys

Ctrl+Shift+K : Shortcut Details Esc : Return to Moodle
Ctrl+Shift+B : Manage Blocks Ctrl+Shift+M : Manage Activities
Ctrl+Shift+F : Manage Filters Ctrl+Shift+A : Manage Authentication
Ctrl+Shift+S : Schedule calendar Ctrl+Shift+C : Add/Edit Courses
Ctrl+Shift+E : Edit Mode toggle Ctrl+Shift+M : Notifications
Ctrl+Shift+L : Live Logs Ctrl+Shift+U : Browse Users
Ctrl+Shift+H : Moodle Homepage Ctrl+Shift+D : Logout